неделя, 31 май 2015 г.

Вмирисаната херинга, обърнатата пирамида, голямата лъжа, 40 на 60, абсолютната очевидност...

Учих журналистика в Московския държавен университет, имахме военна катедра. В обстановка на секретност ни учеха на бойна специална пропаганда - изкуството да се сеят раздори в редиците на врага с помощта на дезинформация и манипулиране на съзнанието.

Бойната или "черната" пропаганда допуска всяко изкривяване на реалните факти за решаване на пропагандни задачи. Това е ефективно оръжие, което се използва единствено с цел  да изпържиш мозъка на противника.

Методът на "вмирисаната херинга". Методът на "обърната пирамида". Методът на "голямата лъжа". Принципът на "40-60". Методът на "абсолютната очевидност".

Всички тези методи вие също познавате. Просто не осъзнавате това. Както си и следва.

Учеха ни да ползваме техниките на бойната спецпропаганда срещу армията на противника. Днес те се ползват срещу мирното население на собствената ни страна. Вече две години, като чета руски вестници или като гледам тв шоу, с интерес отбелязвам, че хората, които в Русия координират подхвърлянето и интерпретацията на новините, явно са учили по същия учебник, при същия бодър полковник и неговите колеги.

Например методът на "вмирисаната херинга". Работи така. Подбира се лъжливо обвинение. Важно е то да е максимално мръсно и скандално. Добре например работи дребна кражба или, да речем,  блудство с деца или убийство, най-добре - от алчност.

Целта на на "вмирисаната херинга" съвсем не е обвинението да бъде доказано. А това то да предизвика широко публично обсъждане на неговата... НЕсправедливост и НЕопрадваност.

Човешката психика така е устроена, чи щом обвинението се превръща в предмет на публично обсъждане, то неминуемо възникват негови "привърженици" и "противници", "познавачи" и "експерти", бесни "обвинители" и пламенни "защитници" на обвиняемия.

Но независимо от своите възгледи всички участници в дискусията отново и отново изричат името на обвиняемия във връзка с мръсното и скандално обвинение, втривайки по този начин повече "вмирисана херинга" в неговите "дрехи", докато накрая "миризмата" не започва да го следва навсякъде. А въпросът "убил-откраднал-съблазнил или все пак не" се превръща в главен при споменаване на името му.

Или, например, методът "40 на 60", въведен от Гьобелс. Той се състои в създаване на СМИ, което дава 60 процента от своята информация в интерес на противника. Но, като по този начин спечелва доверието му, използва останалите 40% за изключително ефективна, благодарение на това доверие, дезинформация. По време на Втората световна война съществувала радиостанция, слушана от антифашисткия свят. Смятало се, че тя е британска. Едва след войната става ясно, че в действителност това е радио на Гьобелс, което е работило на принципа "40-60".

Много ефективен метод е "голяма лъжа", който малко прилича на "вмирисаната херинга", но всъщност работи по различен начин. Същността му се състои в това, че с максималната степен на сигурност се предлага на аудиторията толкова глобална и ужасна лъжа, че е практически невъзможно да повярваш, че за това може да лъже.

Трикът тук е, че правилно подредена и добре разработена "голяма лъжа" предизвиква у слушателя или зрителя дълбока емоционална травма, която след това дълго време определя неговите възгледи, въпреки всички аргументи на логиката и разума.

Особено добре работят в този смисъл лъжливи описания на жестоки издевателства над деца или жени.
Да допуснем, съобщението за разпънато дете поради дълбоката емоционална травма, която то предизвиква, дълго време ще определя възгледите на човека, получил тази информация, колкото и да се опитвате след това да го убедите в обратното, с помощта на обичайни логични аргументи.

Но нашият бодър полковник почиташе най-вече метода "абсолютната очевидност", даващ, макар и не бързи, но надеждни резултати.

Вместо да доказвате нещо, вие представяте това, в което искате да убедите публиката, като нещо очевидно, разбиращо се от само себе си, и затова безусловно подкрепено от огромно мнозинство от населението.
Въпреки очевидната си простота, този метод е изключително ефективен, защото човешката психика автоматично реагира на мнението на мнозинството, като се стреми да се присъедини към него.

Важно е само да се помни, че мнозинството трябва да е преобладаващо, а подкрепата му - абсолютна и безусловна - в противен случай ефектът на присъединяването няма да се случи.

Обаче ако тези условия са изпълнени, тогава броят на поддръжниците на "позицията на мнозинството" започва постепенно, но сигурно да расте, с течение на времето се увеличава вече в геометрична прогресия - главно с представителите на ниските социални слоеве, които са най-изложени на "ефекта на присъединяването".
Един от класическите начини за подкрепа на метода на "абсолютната очевидност" е, например, публикуването на резултати на всякакви социологически изследвания, демонстриращи абсолютно обществено единство по един или друг въпрос. Техниките на "черната" пропаганда, разбира се, не изискват тези доклади да имат поне някаква връзка с реалността.

Методите на "черната" пропаганда въздействат върху аудиторията на нивото на дълбоките психологически механизми, така че последствията от това въздействие не могат да бъдат отстранени чрез конвенционални логични доводи. "Голямата лъжа" постига този ефект чрез емоционална травма. Методът на очевидността - чрез "ефекта на присъединяване". "Вмирисаната херинга" - чрез внедряване в съзнанието на публиката пряка асоциация между обекта на атака и мръсни, скандални обвинения.

Казано по-просто, бойната спецпропаганда превръща човека в зомби, който не само активно подкрепя вградените в неговото съзнание постановки, но и агресивно се противопоставя на тези, които имат друго мнение или се опитват да оборят неговото с помощта на логически аргументи. Не може и да бъде по друг начин. Всички методи на бойната спецпропаганда се обединяват от една обща цел. Това е да се отслаби армията на врага за сметка на вкарване в нейните редове на вътрешни борби, взаимна омраза и недоверие.

Днес тези методи се използват срещу нас самите. И резултатът, до който те водят, е точно този, за постигането на който те са били създадени. Само че взаимната омраза и вътрешните противоборства възникват не в армията на врага, а в нашите домове и семейства.

Просто излезте на улицата и вижте как се е променила страната през последните три години. Мисля, че срещу собственото си население бойната спецпропаганда работи дори по-ефективно, отколкото срещу войниците на врага.

Вероятно, защото, за разлика от войниците на врага, мирните граждани не могат да се защитят.

Владимир Яковлев
http://www.sguschenka.com/propaganda/