събота, 29 април 2017 г.

Не се притеснявайте, дори ако се смятате за успял, може би сте човек, който живее в материални лишения

Някои формулировки според Евростат:
>> Медианен еквивалентен разполагаем доход: Ако наредени, в ред от най-високата до най-ниската или най-ниската до най-високата, всички заплати на хората, работещи в дадена професия, медианният доход е тази заплата, която попада в средата на този диапазон.
>> 60% от медианния доход - линия на бедността.
Този индикатор не мери богатство или бедност, а ниски доходи в сравнение с останалите в страната. Това не предполага задължително нисък стандарт на живот.
>> 40% от медианния доход - дълбока бедност.
>> Лица, които живеят с материални лишения: този показател показва преценката на самите хора и състоянието на хората спрямо набор от 4 константни критерия, а не спрямо другите в обществото. В ЕС показателят се изчислява на база на въпросници до домакинствата, включващи въпроси относно девет конкретни проявления на материалните лишения.

Въпросник: Ако изпитвате лишения по повече от четири от тези 9 въпроса, вие живеете в материални лишения:

Въпроси към домакинството
1. Имало ли е домакинството затруднения при плащането навреме на следните разходи за жилището:
- заем за покупка на жилището, в което живее домакинството;
- наем за жилището, в което живее домакинството;
- текущи разходи за ток, вода, отопление (без разходи за телефон);
- вноски за погасяване на кредити;
2 Може ли домакинството да си позволи, ако желае, едноседмична почивка извън дома?
3. Може ли домакинството да си позволи, ако желае, консумация на месо, пилешко или риба (или вегетарианския им еквивалент) всеки втори ден?
4. Може ли домакинството да посрещне със собствени средства неочаквани финансови разходи (неотложен ремонт на жилището или колата, подмяна на пералня или хладилник, внезапно заболяване и др.)?
5. Притежава ли домакинството телефон (вкл. мобилен)?
6. Притежава ли домакинството цветен телевизор?
7. Притежава ли домакинството автоматична перална машина?
8. Притежава ли домакинството автомобил (вкл.и служебен, който се ползва за лични нужди)?
9. Ограничава ли се домакинството при отоплението на жилището поради недостиг на средства