четвъртък, 26 януари 2017 г.

Give me your tired, your poor...

"Дайте ми вашите уморени, вашите бедни,
Вашите сгушени множества, копнеещи да дишат свободно,
Злощастните отхвърлени от вашите изобилни брегове,
Изпратете ги - бездомни, подмятани от бурята - на мен.
Вдигам светилника си до златната врата!"

из "Новият колос" (The New Colossus), сонет на Еми Лазар (1849-1887), написана през 1883, през 1903 гравиран върху бронзов плакет във вътрешността на Статуята на свободата.

“Give me your tired, your poor,
Your huddled masses yearning to breathe free,
The wretched refuse of your teeming shore.
Send these, the homeless, tempest-tossed to me,
I lift my lamp beside the golden door!”

from "The New Colossus", a sonnet by American poet Emma Lazarus (1849–1887) who wrote it in 1883 to raise money for the construction of the pedestal of the Statue of Liberty. In 1903, the poem was engraved on a bronze plaque and mounted inside the pedestal's lower level.сряда, 25 януари 2017 г.

Българската цивилизация

"В Англия и изобщо в Европа имат твърде криво понятие за българите. Аз винаги съм
слушал и, да си кажа правото, до последно време самичък мислех, че те са диваци, не
по-цивилизовани от американските индианци. Представете си моето удивление, когато
узнах, че почти във всяко българско село има училища, и че тия школи, където те не са
изгорени от турците, се намират в цветущо положение. Те се издържат от сумите на
доброволно възложен на себе си от българете данък, не само без правителствени
подбуждания, но и въпреки многочислените затруднения, причинявани от властите,
обучението в тия училища е безплатно — и за богатите, и сиромасите. И така надали
ще се намери българско дете, което да не знае да чете и пише, и изобщо процентът на
грамотните в България, не е по-малък от тоя в Англия и Франция. Така също аз мислех,
че българските села се състоят от няколко малоценни къщици. които не е трудно да се
направят подир пожара. Но какво беше моето изумление, когато видях, че повечето от
тия села са добре съградени градчета с яки каменни домове и значително количество
състоятелни, даже достатъчно богати граждане; някои от тях могло би да бъдат
сравнени с английските и французски паланки. В действителност излиза, че българите
не само не са диваци, но те са трудов, предприемчив, честен, образован и мирен народ.
Що се отнася до българското въстание, имало е слаби опитвания в две—три села, но не
в Батак, и излиза, че тука не е бил убит нито един турчин."
Дженюариъс А. Макгахан. Турските зверства в България — писма на специалния кореспондент на Daily News Дж. Макгахана. Превел С. Стамболов. София 1880. Скоро-Печатница на Я. С. Ковачев.


Патреотизам

"Това понятие - "антиамерикански" - е доста интересно. Това всъщност е тоталитарно понятие. То не се използва в свободните общества. Ако някой, да речем в Италия, критикува Берлускони или корупцията в италианската държава, той не е наричан "антииталиански". Ако го нарекат антииталиански, хората ще изпоприпадат от смях по улиците на Рим или Милано. В тоталитарните държави, както и в Съветския съюз едно време да наречеш някого антисъветски беше най-лошото осъждане."
Ноам Чомски за обявяването на някого за антиамерикански