петък, 16 декември 2011 г.

по-голяма от тях е любовта

Ако говоря с човешки и ангелски езици, а любов нямам, аз съм станал мед що звънти, или кимвал (1) що дрънка.
И ако имам пророческа дарба, и зная всички тайни и всяко знание, и ако имам пълна вяра, тъй щото и планини да премествам, а любов нямам, нищо не съм.
И ако раздам всичкия си имот за прехрана на сиромасите, и ако предам тялото си на изгаряне, а любов нямам, никак не ме ползува.
Любовта дълго търпи и е милостива; любовта не завижда; любовта не се превъзнася, не се гордее,
не безобразничи, не търси своето, не се раздразнява, не държи сметка за зло,
не се радва на неправдата, а се радва заедно с истината,
всичко премълчава, на всичко хваща вяра, на всичко се надява, всичко търпи.
Любовта никога не отпада; другите дарби, обаче, пророчества ли са - ще се прекратят; езици ли са - ще престанат; знание ли е - ще се прекрати.
Защото отчасти знаем и отчасти пророкуваме,
но когато дойде съвършеното, това, което е частично, ще се прекрати.
Когато бях дете, като дете говорех, като дете чувствувах, като дете разсъждавах; откак станах мъж, напуснал съм детинското.
Защото сега виждаме нещата неясно, като в огледало, а тогава ще ги видим лице с лице; сега познавам отчасти, а тогава ще позная напълно, както и съм бил напълно познат.
И тъй, остават тия трите: вяра, надежда и любов; но най-голяма от тях е любовта.

Първо послание на свети апостол Павел до Коринтяните, глава 13 (Химн на любовта)
__________________
(1) музикален инструмент, състоящ се от две метални части, които се блъснат едно о друго и произвеждат остър, пронизителен звук.

Няма коментари:

Публикуване на коментар