петък, 28 май 2010 г.

Банкя ще прави дендрариум*, посветен на Борисов

Столична община за втора година обяви конкурс за проекти на неправителствени организации (НПО) и райони, които се финансират с пари от общинския бюджет.
Няма лошо, ще се въвеждат европейски практики.
И миналата, и тази година изгладнели НПО атакуваха. Допускам, че кандидатстващите проекти са били над 150. (Догадки, щото официална информация няма.)
И ето списъка с одобрените проекти. Допускам, че са били финансирани с по 13-14 хил. лв., защото са доста - проектите. (Догадки, щото официална информация няма.)
Гледам, и що да видя? На втора страница на списъка** пише, че се одобрява проектът на Район Банкя, който се казва:
„Култивиране на зелена алея - дендрариум "Знаменити граждани и приятели на Банкя".
Дендрариумите, известно е, са места, където се засаждат различни видове растения, може и екзотични, правят се красиви алеи и беседки, и тук-таме се разполагат табла, на които са описани растителните видове, та човек да знае каква е тази природа, сред която се разхожда.
В дендрариума на Банкя на таблата ще бъде разположена информация както за растителните видове, така и за гражданите и приятелите, които са прославили Банкя далеч извън пределите й. А може и по-творчески методи да използват! (Догадки, щото официална информация няма.)
Красота!
До октомври 2010 дендрариумът трябва да е готов!
Ще ида да се разходя по зелената алея, да видя знаменитите граждани и приятели, и най-паче най-известния от тях от храст ли ще е оформен, от цветя или от цветни камъчета. И ще съм горда, че и аз с данъците си съм допринесла за тържеството на красотата, хармонията и смисъла. В кризата пари даваме само за смислени неща, нали?
Каня и вас!


* Дендрариум - мн. дендрариуми, (два) дендрариума, м. Ботаническа градина или част от ботаническа градина, в която се отглеждат дървесни видове с научна или опитна цел.
** Списък одобрени проекти 2010 ТУК

Няма коментари:

Публикуване на коментар