вторник, 18 май 2010 г.

Ибрикчиите не са безплатни, а платени с people’s money

Имало едни медии (няколко вестника и тв-зии), дето вестниците им се продавали на читателите два пъти под производствената цена. Те яко плюли по ББ, докато бил кмет. Толкова плюли, че в нощта на изборите, когато се разбрало, че ББ ги е спечелил, самият ББ ехидно отказал да отговаря на въпросите им и даже малко им се позаканил.
От следващата сутрин медиите започнали да пеят само оди и дитирамби за ББ. И станали първите ибрикчии* на държавата.
Ама то оди, ама дитирамби, ама снимки – за чудо и приказ.
И това под личното ръководство на собствениците на медиите – мама джаба и син джаба.

Мама джаба и син джаба нямали пари за изхвърляне, че да си купуват медии, и по принцип били привърженици на максимата „с парите на другите” (other people’s money). За късмет, намерил се един приятелски настроен банкер, който оценил като страхотно перспективна бизнес стратегията да продаваш продукта си на половината от производствената цена и колкото повече продаваш, толкова повече да губиш, та тъкмо този банкер одобрил бизнес плана на мама и син джаба и им дал кредит да си купят медиите. А банкерът, казват, бил свързан, ама свързан като”буза до буза” (dancing cheek to cheek) с основния политически противник на ББ - АД.
И (какво съвпадение само!) банката била изключително стабилна и мислеща за клиентите си банка. И това доказал самият ББ, като поверил половината от парите на подопечните му държавни предприятия на същата банка.
Да обобщим:
Мама джаба и син джаба са напълнили ибрика с приятно топла вода и са на поста си: старателно подготвят броевете на всичките си вестници и предаванията на тв-зиите си с оглед на това ББ да е все по-прекрасен.
Банкерът разсрочва кредита им за сто години, защото приходите от бизнесите са все още в графа „предстоящи”.
АД, главният политически опонент на ББ, се е покрил (във Виена, казват).
ББ слуша оди и дитирамби всеки ден.
Публиката си казва: АД се е откупил, затова семейство джаба така си развява коня.
Но всъщност:
АД не се е бръкнал, а си седи по турски във Виена и си пафка наргилето.
ББ с парите на подопечните му предприятия е дал кредит на мама джаба и син джаба да пишат и бришат дитирамби.
Славата – за ББ.
Ибриците – за мама и син джаба.
А масрафът – за нас!
Щото ние сме the people, нали?
*Ибрик - съд за вода, който наподобява кана. Особено е популярно използването му за хигиенни нужди - поливане при миене. Използва се в ислямските общества, където е обичайно наличието на ибрик в тоалетните, вместо тоалетна хартия.

Няма коментари:

Публикуване на коментар