сряда, 14 юли 2010 г.

Министерството на кривосъдието

Комисия провежда 4-степенен конкурс. Обявява победител. И го уведомява за това.
Чак след това се предприема проверка за законосъобразност на проведения конкурс и проверка на оценката, направена от комисията.
Проверката показва, че комисията е съставена от тотални идиоти, които не разбират от право. В резултат конкурсът е прекратен (?), кандидатът е уведомен едва след 4 месеца, без да се посочват мотиви, а той – в случая тя – стои без работа и доходи 4 месеца.
И всичко това – в Министерство на правосъдието.
Нарушенията на закона са толкова много, че едва ли си струва да се коментират. Времето няма да стигне.
За мен е ясно, че с малко закъснение някои хора са решили, че точно на това място може да бъде назначено „наше дете”. Затова са почнали да протакат и да измислят защо точно класиралата се на първо място кандидатка не може да бъде назначена.
Ето ви един цитат от словоблудството на МП:
„Комисията допуска кандидатите и провежда конкурса по обявения начин, като преценява професионалните и деловите качества на кандидатите и класира от първо до трето място най-успешно издържалите конкурса. За проведения конкурс се съставя протокол. Протоколът и всички документи на класираните кандидати се представят на органа по назначаването.
Преди да извърши назначаването, органът по назначаване извършва проверка за законосъобразност на проведения конкурс и преценява професионалните качества на всеки кандидат. Органът не е обвързан от преценката на конкурсната комисия и има право на свободна преценка да извърши или да не извърши назначаване.”

Ей, МП! За чий ги провеждате тия конкурси? Не може ли просто „органът” да извърши „свободната си преценка”, без да се преструвате на ... и аз не знам на какво, на каквото и да ви оприлича – ще го обидя... И всички членове на комисията – аут от министерството, че за нищо не стават!
Това е същото министерство, което издаде бележка на г-жа Р. Желева, че не е нарушила законите, като не е отразила в декларацията си истинските си частно-фирмени отношения. Защото правилникът на Народното събрание не бил закон.
Така че нищо ново под слънцето и не би следвало така да се стряскам, че пазителите на закона в страната първи го нарушават, в името на партийната дисциплина.
Вместо да си губят времето да организират конкурси, направо да назначават техните си хора/приятели/деца/послушковци.
Вместо да пишат след 4 месеца едно изречение „Процедурата е отменена”, не е ли по-лесно да си направят един печат с думите „Е..те си ма..та”? И вместо да словоблудстват, да го праскат на бланка на министерството и това да им е отговорът на всички запитвания. Хем по-бързо ще стане.

Случката, описана подробно в Дневник.

Няма коментари:

Публикуване на коментар