четвъртък, 16 февруари 2012 г.

1984


BBC Television's live production of George Orwell's "1984". Produced in 1954. Creative Commons license: Public Domain.

If you want a picture of the future, imagine a boot stamping on a human face – forever.
Eric Arthur Blair alias George Orwell, 1984

Ако искате картина на бъдещето, представете си един ботуш, тъпчещ човешко лице - завинаги.
Ерик Артър Блеър с псевдоним Джордж Оруел, 1984


1 час 47 мин.

Няма коментари:

Публикуване на коментар