петък, 23 март 2012 г.

Банкова драма в шест действия

Персонажи:
Г. – герой/героиня, средностатистически българин/ка, което значи престъпник и нарушител пар екселанс
Глас на чиновничка от фирма за събиране на дългове
Банкова чиновничка
Банкова охрана (мъж)


Действие първо
Г. седи на стол. Чува се иззвъняване на цифров телефон.
Г.: Я, получих SMS.
(чете SMS-а)
...дължите 8 лв. на Прокредит банк...
...ако не се издължите, ще заведем дело...
Какви 8 лева? Че аз преди две години си закрих сметката в Прокредит! Фирма за събиране на дългове? От банката не можаха ли да ми пратят SMS, писмо, да ми се обадят най-сетне, че да ме информират, вместо направо да ме дават на фирма...
Тука има някакъв телефон за справки. Сега ще им звънна.
(набира номер, чака да му/й вдигнат отсреща)
Здравейте! Току-що получих SMS за някакви 8 лв., които дължа на Прокредит банк. Но аз отдавна нямам сметка при ...
Глас на чиновничка от фирма за събиране на дългове: (много строго, като гаулайтер) Подадени сте ни от банката. Уредете си сметката там, защото ви тече лихва. Към момента дължите 9 лв.
Г.: Е кога станаха 9? Само преди миг бяха 8?
Глас на чиновничка от фирма за събиране на дългове: Тече ви лихва и си уредете дълга към банката. (Прекъсва връзката.)
Затъмнение

Действие второ
Банков клон на Прокредит банк. Г. седи на стол пред бюрото на Банкова чиновничка.
Г.: Преди две години си закрих сметката и не ми споменахте, че ви дължа нещо.
Банкова чиновничка: (щрака по клавиатурата, взира се в монитора) Да, така е, нямате задължения, сметката ви е закрита преди две години.
Г.: А ще можете ли да ми дадете писмено удостоверение за това?
Банкова чиновничка: Да, разбира се. (Започва да пише.)
Затъмнение

Действие трето
(Г. седи на стол и се взира в себе си. Внезапно скача.)
Боже, нямах ли аз една сметка и в евро? Ма нали и нея я закрих? Тя тази чиновничка в банката дали я видя? Това удостоверение и за двете сметки ли се отнася – левовата и в евро?
Затъмнение

Действие четвърто
Банков клон на Прокредит банк. Г. седи на стол пред бюрото на Банкова чиновничка.
Г.: Извинете, можете ли да проверите... Имах и една сметка в евро – дали е закрита?
Банкова чиновничка: (щрака по клавиатурата, взира се в монитора) Да, така е, имате сметка в евро, празна, и натрупани задължения 10 лв. за поддръжката й.
Г.: Искам да я закрия и да се разплатя. А не можехте ли да ми кажете за тази сметка, когато... Както и да е, заповядайте 10 лв.
Ще ми дадете ли писмено удостоверение за това, че съм закрил/а всички свои сметки в Прокредит и че НИЩО не ви дължа?
Банкова чиновничка: Да, разбира се. (Започва да пише.)
Затъмнение

Действие пето
Г. седи на стол и се взира в себе си. Внезапно иззвънява цифров телефон.
Г.: Я, получих SMS.
(чете SMS-а)
...дължите 11 лв. на Прокредит банк...
...ако не се издължите, ще заведем дело...
Какви 11 лева? Нали се разплатих, преди 10 дни!
Сега ще им звънна!
(набира номер, чака да му/й вдигнат отсреща)
Здравейте! Току-що получих SMS за пари, които държа на Прокредит банк. Но аз преди десет дни се разплатих...
Глас на чиновничка от фирма за събиране на дългове: (много строго, като гаулайтер) При нас се водите, че дължите, така сте ни подадени от банката, тече ви лихва. Към момента дължите 15 лв.
Г.: Е кога станаха 15? Много ви моля, държа документа от банката в ръцете си...
Глас на чиновничка от фирма за събиране на дългове: Може да сте измамник/чка – аз няма как да проверя. Банката не ви е извадила от списъка с длъжници. Тече ви лихва и си уредете дълга към банката. (Прекъсва връзката.)
Затъмнение

Действие шесто
Банков клон на Прокредит банк. Г. седи на стол пред бюрото на Банкова чиновничка.
Г.: Здравейте! Днес пак получих известие, че ви дължа пари. От фирмата за събиране на дългове ми казаха, че вие – банката – трябва да ги известите, че съм уредил/а задълженията си, за да престанат да ме безпокоят.
Банкова чиновничка: Това е ваш ангажимент – вие им се обадете.
Г.: Направих го вече, можете да се убедите сама. Но ми казаха, че от банката трябва да бъдат уведомени.
Банкова чиновничка: Трябва да си мине по процедурата, предполагам, че ще ги уведомим официално.
Г. : Кога? Аз съм се издължил/а! Вместо да ме давате на фирма за събиране на дългове, можехте вие да ми пратите SMS, а не сега час по час някакви грубияни да ме притесняват и да се държат с мен като с престъпник. Искам сега да им се обадите и да им кажете да ме извадят от списъка с длъжници!
Банкова чиновничка: Това не е моя работа. Имаме отдел, който се занимава с това.
Г.: Тогава се обадете на отдела си.
Банкова чиновничка: В момента това не е възможно.
Г.: Няма да си тръгна, докато не ме махнете от списъка с длъжници.
Банкова чиновничка: Това в момента не може да стане.
Г.: Бихте ли извикали управителя на клона?
Банкова чиновничка: Защо пък сега ви е управителят?
Г.: Защото с вас няма да се разберем.
Приближава се Банкова охрана.
Банкова охрана: Господине/Госпожо, моля, напуснете салона.
Г.: Защо да го напускам? Не се държа неприлично, не крещя, не нарушавам реда, просто искам да се реши случаят ми. Чакам управителя. Аз съм клиент! Това нещо говори ли ви?
Банкова охрана: Господине/Госпожо, моля, напуснете салона.
Г.: Защо да го напускам?
Банкова охрана: Все пак останалите клиенти могат да ви чуят.
Г.: И какво? Да си развалят мнението за банката? Повече от това възможно ли е?
Банкова чиновничка: (набира телефон, говори) Колега, искам да извадиш един/една клиент/ка от списъка с длъжници, току-що се издължи. Да, и ще уведомиш фирмата, нали? Благодаря.
Г.: А сега ми напишете удостоверение, че нищо не ви дължа и че сте ме извадили от списъка длъжници!
Банкова чиновничка: (пише) Това ли искахте?
Г.: Да, сега вашето име, подпис и печат.
Банкова чиновничка пише, подпечатва. Г. взима удостоверението и тръгва към изхода. Банкова чиновничка се затичва след него/нея.
Банкова чиновничка: Чакайте, чакайте! Моля ви, върнете ми удостоверението. Не трябваше да ви го давам!
Г. Трябваше, трябваше! (стремително излиза)
Затъмнение. Пълно.


картинка

Няма коментари:

Публикуване на коментар