петък, 2 август 2013 г.

Тримата братя и златната ябълка*

Трима братя си имали златна ябълка. Живеели си те в страната Ябълкария и само чакали златната ябълка да узрее и да им падне в ръцетe. Хем била торена с евроторове.
- Няма да се поддадем на шантаж и рекет, работим за хората и очакваме те да се катерят по дървото! – обичал да казва най-големият брат.
- Чакането под дървото си е екзактно, няма да си служим със скрити внушения, а ще съобразим това ниво на комуникация с нивото на рецепиента, - казвал вторият брат.
А най-малкият брат най-обичал да тичка с мегафон в ръка и маса над глава около ябълковото дърво и да вика в мегафона: „Нашата златна ябълка е най-златната и най-голямата на света! Няма да я дадем на колонизатори!"
Не щеш ли една нощ над Ябълкария профучала евразийска ламя, изтръгнала ябълката с все корените и я отнесла в други земи, в нейните си градини.
Докато тримата братя се чудели какво става, всички от Ябълкария търтили да бягат, защото нищо вече не ги задържало: първо избягали първото и последното я, хванати за ръка. После от Бълкари избягали наведнъж и б, и а, и р, и и, но се подредили като бира, та дано по-лесно си намерят кой да ги приюти.
- Ълк! – извикали тримата братя, но още не успели и дъх да си поемат, л и к се спогледали и, ликувайки, се ликвидирали, защото били бързоликвидни.
Ъ-то обаче останало.
И днес тримата братя ходят около Ъ-то, почесват се по главите и не могат да се начудят какво да правят с него.
И аз там бях, и аз ходих около Ъ-то, и аз се почесвах по главата, и да ви кажа, много си ни е хубаво това наше Ъ!
Така де!
_________________

* Този текст е авторска преработка на един друг текст, писан през 2008-а за една друга тройна коалиция. Преработката бе пренебрежимо малка.

Няма коментари:

Публикуване на коментар