вторник, 10 септември 2013 г.

Плачи, дете...

Извадени от контекста и смешни:

С ясното съзнание, че гражданите на всички малки държави тръпнат при всяко - случайно или не - споменаване на името им в някакъв по-глобален от местния контекст, казвам, че се отнасям с разбиране и дори одобрение към този безобиден и смешен начин на привидно самоутвърждаване.

За моето поколение беше събитие в Yellow Submarine на The Beatles да чуем "Пускайте веригата!" (в примера, който следва - 1.47 мин.) в нещо, което май казваха, че било оригинален запис от лондонското пристанище.

Няма коментари:

Публикуване на коментар