сряда, 29 март 2017 г.

Защо другарката Нинова не може да отмени санкциите срещу Русия?

Защо другарката Нинова, дори да беше станала премиер на България, нямаше да може да отмени санкциите срещу Русия? (Др. Нинова, мама не ви ли е казвала, че не е добре да лъжете?)

Кой взема решение за въвеждане на санкции от страна на ЕС: Съветът на Европейския съюз

Какво е Съвет на ЕС: орган за управление на Европейския съюз, който заедно с Европейския парламент осъществява законодателната власт на ЕС. Той е водещата институция при вземането на решения в областта на външната политика.

Как се вземат решенията в Съвета на ЕС: най-често с квалифицирано мнозинство, което се постига при 2 условия: 55 % от държавите членки гласуват „за“ — на практика това означава 16 от 28 държави; и предложението е подкрепено от държавите членки, които представляват най-малко 65 % от общото население на ЕС. Блокиращото малцинство трябва да включва поне 4 страни членки на Съвета, които представляват повече от 35 % от населението на ЕС. (В България живее 1.40% от населението на ЕС.) 
Останалото е аритметика.

До 31 март 2017 г. (вдругиден) държавите членки все още могат да поискат да се използва предишното правило за гласуване с квалифицирано мнозинство. Всяка държава има гласове, пропорционални на населението й: 
- Германия, Италия, Обединеното кралство, Франция: по 29 гласа
- Испания, Полша: по 27 гласа
- Румъния: 14 гласа
- Нидерландия: 13 гласа
- Белгия, Гърция, Португалия, Унгария, Чешката република: по 12 гласа
- Австрия, България, Швеция: по 10 гласа
- Дания, Ирландия, Литва, Словакия, Финландия, Хърватия: по 7 гласа
- Естония, Кипър, Латвия, Люксембург, Словения: по 4 гласа
- Малта: 3 гласа
Съгласно старото правило квалифицирано мнозинство в Съвета се постига при следните условия: а) мнозинство от държавите членки — 15 държави членки — гласуват „за“; и б) има най-малко 260 гласа „за“ от общо 352. 
Останалото е аритметика.

***
Тъй като предстои България да стане част от тройка (група от 3 държави членки, които изпълняват председателството на Съвета на ротационен принцип 3х6 месеца), не е зле българските политици, лидери на партии и ДОРИ граждани да прочетат поне краткото представяне на Съвета.


Няма коментари:

Публикуване на коментар