петък, 16 февруари 2018 г.

Феликс Кривин

С голямо закъснение откривам този автор на малки брилянтни текстове - Феликс Кривин.
Следват няколко, избрани от различни книги, в моя не дотам скопосен превод:

Платон 
Платон бил общителен човек и имал много приятели. Но всички те казвали на философа:
- Платон, ти си ни приятел, но истината ни е по-скъпа.
Никой от тях не бил виждал истината и това особено обиждало Платон.
- Защо толкова я ценят? - с горест мислел той.
В пълно отчаяние Платон започнал да търси истината. Търсил я дълго, цял живот, а когато я намерил, отишъл с нея при приятелите си.
Приятелите седяли на една маса, пиели и пеели древногръцки песни. И тук, направо на масата, отрупана с ястия, Платон стоварил своята истина. Звъннали прибори, разпръснали се парченца от съдове.
- Ето ви истината, - казал Платон. - Много говорихте за нея и ето - донесох ви я. Сега ми кажете кое ви е по-скъпо - истината или приятелят?
Приятелите притихнали и престанали да пеят древногръцки песни. Гледали истината, която неловко и съвсем неуместно се мъдрела на масата им.
После казали:
- Върви си, Платон, ти вече не си ни приятел.
(1964)
***
Откъде се взе националността?
Когато човек произлезе от маймуната, той малко се срамуваше от произхода си. Затова с всички сили се стараеше да се отличи по някакъв начин от маймуната. И как да се отличиш от маймуна? За някои това е доста трудно, защото е написано на лицето им.
Започнаха да се вглеждат на кой какво му е написано на лицето и като резултат измислили главното отличие: на-лице-онал-ност. Или просто националност - за краткост.
В началото националността била написана само на лицето, а с течение на времето започнали да я пишат по разни документи. Така че, ако човек с нищо не се различава от другите хора или, да речем, от маймуна, просто поглеждате в неговия документ и четете какво е написано там.
Даже не е нужно и лицето да поглеждате. На лицето какво ли не може да бъде изписано. На лицето понякога такова е изписано, че даже е неприлично да го произнесеш. А така - прочетеш си в документа и веднага се успокояваш: този е от нашите. От троглодитите. От питекантропите. Можете също да закачите на гърдите му някакъв знак за отличие, за да различавате човек от същите тия маймуни. Та нали не всеки сам по себе си се отличава от маймуните. За някои са необходими много знаци на отличия.
***
1616
... през тази година са умрели Сервантес и Шекспир. Но никой не се е родил през тази година.
***
Вълци и овце
... и когато вълците били сити, и овцете - цели, възникнал проблемът: как да нахраним овцете?
***
Трамвайна философия
... един човек излиза от живота така, както слиза от трамвая: на тръгването му обръщат внимание тези, които той е бутнал или на които е отстъпил място.
***
Силата на убеждението
- Помещението трябва да е отворено - дълбокомислено разсъждава Дръжката на вратата, когато отварят вратата.
- Помещението трябва да е затворено - философски заключава тя, когато затварят вратата.
Убеждението на Дръжката на вратата зависи от този, който я натиска.
***

Няма коментари:

Публикуване на коментар