събота, 18 юни 2016 г.

Искам да продам дъщеря си за робиняТази история е стара, но много хубава.
И поучителна.
Известната радиоводеща Лора Шлезингър обяснила в свое предаване, че като ортодоксална еврейка смята хомосексуалността за извращение: "Така е казано в Библията, трета книга на Мойсей, Левит, глава 18."
След няколко дни в редакцията се получава писмо от почетния професор на Университета във Вирджиния Джеймс Кауфман:
"Благодаря ви за вашата грижа да обучавате хората в Закон Божи. Но аз все още имам някои въпроси по повод няколко библейски закона и имам нужда от помощта ви, за да ги разтълкувам правилно.
Например, искам да продам дъщеря си за робиня (Изход, глава 21, стих 7). Според вас, каква цена мога да й искам?
В същата книга Левит, глава 25, стих 44, се казва, че ако искам да имам роби, трябва да ги купя от съседните народи. Можете ли да ми обясните това? Мога ли да имам роби канадци?
Имам съсед, който работи в събота. Изход, глава 35, стих 2 ясно казва, че такъв човек трябва да бъде предаден на смъртта. Трябва ли да го убия собственоръчно?
Последен въпрос. Чичо ми не уважава това, което е казано в Левит, глава 19, стих 19, и сади на двора си два вида семена. А жена му, моята леля, се облича в дрехи от разнородни нишки, и по-точно памук и найлон. А на чичо ми, отгоре на това, му се случва да злослови.
Кажете ми, трябва ли да изпълним цялостно тази трудоемка процедура - а именно да съберем всички жители на нашето градче и да ги убием с камъни, както ни учи Левит, глава 24, стих 14? Може би ще можем просто да ги изгорим живи в тих семеен кръг (Левит, глава 20, стих 14)?
С нетърпение очаквам вашия отговор.
Още веднъж ви благодаря, че ни напомнихте, че словото Божие е вечно и неизменно."

За онези, които не знаят какво е Левит, Изход и какво общо имат с Православието:
Старият Завет е част от Библията, която обхваща всичките 39 книги (приети за канонически от Протестанската Църква и намиращи се в Еврейската Библия Танах), написани преди Христос. Книгите са Битие, Изход, Левит, Числа, Второзаконие, Исус Навин, Съдии, Рут, четирите книги на Царете, двете книги на Летописите, Ездра, Неемия, Естир, Йов, Псалми, Притчи, Еклисиаст, Песен на песните, Исая, Еремия, Езекиил, Даниил, Осия, Йоил, Амос, Авдий, Йон, Михей, Наум, Авакум, Софоний, Агей, Захария, Малахия.
Библията на Българската Православна Църква приема за канонически още 11 книги (или общо 50 книги), които включват Втора Книга на Ездрда, Книга на Товита, Книга Иудит, Първа Книга Макавейска, Втора Книга Макавейска, Трета Книга Макавейска, Трета Книга на Ездра, Книга Премъдрост Соломонова, Книга Премъдрост на Иисуса, син Сирахов, Послание на Йеремия и Книга на Пророк Варуха.

Няма коментари:

Публикуване на коментар